02133946978

رد کردن لینک ها

آیا تعویض کردن هرزگردهای تسمه تایم واجب است؟

سیستم تایمینگ خودرو، بنابر نوع و طراحی موتور، معمولاً دارای یک، دو و یا سه هرزگرد تایم بوده که آنها را با عنوان پولی هرزگرد ثابت و تسمه سفت کن متحرک یا ساعتی می‌شناسند.
اما این هرزگردها نیز مانند سایر قطعات و لوازم موتوری، عمر مشخص و معینی داشته که بنابر نوع موتور و جنس قطعه، نهایتاً تا ۱۵۰ هزار کیلومتر، عمرِ کارکرد مفید دارند.
خدا برایتان نیاورد اگر روزی دچار هرگونه مشکلات در سیستم تایم خودرو شوید، این مشکلات می‌توانند ناشی از بی‌کیفیتی یا پایان عمر تسمه و هرزگردها باشند که در هر صورت می‌توانند  خرابی‌هایی مانند رد کردن تسمه به اندازه یک یا دو دهانه و حتی بیشتر، و یا پارگی تسمه و برخورد سوپاپ‌ها به پیستون و وارد آمدن خسارات ریز و درشتی را برای موتور و جیب شما به همراه داشته باشد.
بنابراین دوستان گرامی، لطفاً هرچقدر که در تعویض تسمه تایم، دقت و حساسیت دارید ، همانقدر جدیّت را نیز در تعویض هرزگردهای تایم خودرو هم داشته باشید؛ چرا که این هرزگردها از آن چیزی که به نظر می‌رسد مهم‌تر می‌توانند باشند‌.

فلذا باز هم تاکید ویژه می‌شود که جایز است در هنگام تعویض تسمه تایم، تا می‌توانید و بودجه‌ی شما جوابگوست، هرزگرد‌های تایم را تعویض‌ کرده و عدم تعویض را با جملاتی  مانند اینکه هنوز کار می‌کند و یا فابریک کارخانه‌اش است و غیره، توجیه نکنید.
اگر تعویض هرزگردها هر بار که تسمه تایم عوض میکنید مقدور نیست، پیشنهاد ما اینست که حداکثر یکبار درمیان که تسمه تایم را عوض میکنید، نسبت به تعویض هرزگردها اقدام بفرمایید.

منبع: car_serviceman

به گفتگو بپیوندید