02133946978

رد کردن لینک ها

دلایل ورود بوی بنزین به داخل اتاق خودرو چیست؟

اگر از بوی بنزین درون کابین خودرویتان، مخصوصاً زمانیکه کولر را روشن میکنید، اذیت می‌شوید، دلایل عمده قضیه را در متن زیر بخوانید:


۱- خرابی مهره در باک یا اورینگ آن:
کار این مهره و اورینگ، آب بندی کردن پمپ بر روی باک خودرو است که در صورت خراب شدن، باعث نفوذ بنزین و تراوش بوی آن به بیرون می‌شود.
۲- خرابی یا شکستگی حبابگیر باک:
کار این حبابگیر اینست که هوا و بخار‌های اضافه باک بنزین را که به همراه بنزین وارد آن شده، خارج کند.
۳- خرابی کنیستر:
ایراد به وجود آمده برای کنیستر، از بوی بنزین مشخص است. اگر بوی بنزین دائماً احساس شد، می‌بایست به بررسی شلنگ‌ها و یا در باک باشید. ولی اگر این بوی بنزین، گه گاه قابل‌ استشمام باشد، نشان از ایراد کنیستر است.
۴- شیر برقی کنیستر:
یکی از دلایل بوی بنزین در داخل اتاق خودروها خراب شدن شیر برقی کنیستر می‌باشد که به موقع باز نکرده و بخار بنزین اشباع شده در کنیستر از زیر آن خارج شده که خطرات بسیار زیادی را به همراه دارد.

به گفتگو بپیوندید