02133946978

رد کردن لینک ها

بهترین زمام برای روشن کردن کولر ماشین

کی بهترین زمان برای روشن کردن کولر ماشین است؟

اگر ماشین زیر آفتاب شدید نبوده، یعنی در پارکینگ یا سایه پارک بوده می‌توانید بعد از بالا رفتن آمپر و گرم شدن قطعات موتور، کولر ماشین را روشن کنید.

نهایتا ۴-۵ دقیقه بعد از روشن کردن ماشین بهترین زمان است.

و اما بدترین زمان برای روشن کردن کولر در سربالایی هاست، با روشن کردن خودرو در سربالایی نه تنها روشن کردن خودرو را با مشکل مواجه می‌سازید بلکه کولر نیز عملکرد درستی نخواهد داشت. بهتر است در سربالایی فن ماشین را خاموش کنید و شیشه‌های اتومبیل را پایین بکشید و بعد از عبور از سربالایی، از سیستم سرمایشی استفاده نمایید.

به گفتگو بپیوندید