02133946978

رد کردن لینک ها

دلیل رسوب گرفتن رادیاتور چیست؟

چرا داخل رایاتور رسوب می گیرد؟ آیا خطری هم دارد؟

دلیل این رسوبات و زنگارها داخل رادیاتور استفاده از آب لوله‌کشی به جای آب رادیاتور می‌باشد که به مرور زمان املاح مدنی آب در بین شبکه‌های داخلی رادیاتور رسوب کرده و ته نشین می شود و مسیر عبور آب را مسدود می کند.
همین عامل باعث خرابی رادیاتور و جوش آمدن آب خودرو می شود.
حتی این رسوبات بر روی در رادیاتور و حتی ترموستات تاثیر منفی دارند و عملکرد این قطعات نیز مختل می شود و در وضعیت بحرانی می تواند کانال‌های داخلی سیلندر و سرسیلندر را نیز مسدود کند و باعث سوختگی واشر سرسیلندر شود.

برای اضافه کردن آب به داخل رادیاتور باید ابتدا آب را جوشانده و بعد از خنک شدن، آن را به آرامی به داخل رادیاتور یا منبع انبساط خودرو منتقل کرد.

به گفتگو بپیوندید