02133946978

رد کردن لینک ها

حرکت کردن با سرپلوس خراب چه خطراتی دارد؟

اگر با سرپلوس خراب حرکت کنیم احتمال وقوع چه اتفاقاتی محتمل است؟

باعث شکسته شدن محفظه ساچمه ها می شود و خودرو دیگر حرکت نمی‌کند!

در صورت شکستن احتمال قفل کردن فرمان وجود دارد و کنترل خودرو از دست راننده خارج می‌شود.

در صورتی که سرعت خودرو زیاد باشد احتمال آسیب رسیدن به گیربکس وجود دارد.

در بعضی موارد احتمال چپ کردن خودرو نیز وجود دارد!

پس نتیجه می‌گیریم که بهترین تصمیم در این مواقع، مراجعه به مکانیکی و تعویض قطعه معیوب می‌باشد.

به گفتگو بپیوندید