02133946978

رد کردن لینک ها

علائم خرابی دسته موتور چیست؟

این مشکل خودرو از آن دست مواردی است که بجز تجربه زیاد و یا آزمون و خطا چیزی نمی‌تواند علت آن را مشخص کند؛ چرا که نشانه‌های خرابی دسته موتور می‌تواند شبیه به خرابیهای دیگری از خودرو مانند فنرهای دیسک‌ و صفحه، دنده دیشلی، سه شاخ پلوس و غیره باشد.
اما مهمترین این نشانه‌ها کدامست؟
۱- تقه زدنِ موتور در ابتدای حرکت یا در حالت دنده عقب
۲- صدای اضافیِ سنگین شبیه به صدای برهم خوردن فلز از اطراف موتور در زمان‌های مختلف مخصوصاً ابتدای استارت خوردن خودرو
۳- لرزش نامتعارف و غیر طبیعی خودرو، موتور و یا داشبورد در حالت درجا
۴- متمایل شدنِ اضافیِ موتور به یک سمت در هنگام گاز دادن


اما چه مواردی باعث خرابی زود هنگام دسته موتور میشه؟
۱- کیفیت پایین جنس دسته موتور
۲- گاز دادن‌های ناگهانی مانند تیک‌آف
۳- عادت به ترمزهای شدید
۴- پریدن از روی دست‌اندازها

به گفتگو بپیوندید