02133946978

رد کردن لینک ها

درجا ماشینتو گرم نکن!

ماشینت رو هیچ وقت درجا گرم نکن، عادت‌های بد گذشته رو بذار کنار!

به صورت یک سنت قدیمی خیلی‌ها عادت دارند که در زمستان بعد از استارت زدن خودرو چند دقیقه‌ای را به صورت درجا برای گرم کردن موتور صبر کنند. اما این کار واقعا علمی است؟

گرم کردن درجا ماشینی که دست کم ۴ ساعت خاموش بوده است، فرسودگی مکانیکی به بار می آورد. وقتی موتور خودرو درجا کار می‌کند، باعث تولید نوعی کربن می‌شود و کربن حاصله نیز، قطعات موتور را به سرعت فرسوده می‌کند.

یک راه حل ساده: حرکت آرام به جای گرم کردن درجا!

پس از روشن کردن خودرو، شروع به حرکت آرام کنید. گرمای رادیاتور و خود موتور به چرخش در می‌آید و باعث می‌شود تا با گرم شدن تدریجی، سنسور ارسال سوخت میزان تزریق سوخت را به تدریج کم کند.

درجا کار کردن اتومبیل سبب کاهش عمر این قطعات می‌شود. پس سعی کند هیچ وقت ماشین را بدون حرکت روشن نگه ندارید.

به گفتگو بپیوندید